EDU - dla szkół

EDU - Online Examiner System

System "EDU - Online Examiner System" został stworzony w celu ułatwienia pracy różnym instytucjom edukacyjnym.

EDU - Online Exminer SystemAplikacja umożliwia rzetelne i efektywne:

  • ewidencjonowanie ocen uczniów - elektroniczny dziennik ocen,
  • tworzenie własnych testów,
  • korzystanie z utworzonych testów - zarówno własnych jak i udostępnionych przez innych nauczycieli (na określonych przez nich poziomach dostępu).
  • szybkie sprawdzanie przeprowadzonych testów,
  • ogląd i ocenę wyników testów ucznia oraz grupy/klasy - także wcześniejszych,
  • zarządzanie uprawnieniami (nauczycieli i uczniów) do systemu na poziomie administratora szkoły,

a także przewiduje różne nowoczesne rozwiązania, takie jak:

  • "e-wywiadówka" - elektroniczna korespondencja z rodzicami/opiekunami uczniów
  • automatyczne powiadamianie rodziców o wynikach testu.

Zapraszamy do zapoznania się z możliwościami używania systemu "EDU" dostępnych w licencji płatnej.

Wymagania sprzętowe:

  • komputer z podłączeniem do internetu (on-line) oraz zainstalowaną graficzną przeglądarką internetową obsługującą tryb bezpiecznego połączenia szyfrowanego - SSL.Kilka słów od autora:

Oddajemy Państwu do użytku program "EDU - Online Examiner System" - licząc, że aplikacja ta zaciekawi Państwa, okaże się cennym narzędziem pomocnym w Waszej codziennej pracy w szkole, a co najważniejsze otworzy nowe możliwości, np. szybkiej, bezpiecznej pracy i sprawnych analiz.
Mamy nadzieję, iż docenicie Państwo nasz trud włożony w rozwój systemu EDU i w ramach rewanżu będziecie Państwo przestrzegać ustalonych licencją zasad.

Życzymy miłej, owocnej pracy z programem "EDU",
i liczymy na długą i pomyślną współpracę !

 

Zespół Informatyczny
POMOC.INFO

Uwaga techniczna
W przypadku pojawienia się błędu wyświetlenia stron (wynikającego z rzekomo błędnego certyfikatu SSL), prosimy o zignorowanie go i dodanie certyfikatu SSL do wyjątków akceptowanych przez Państwa przeglądarkę.