No i stało się... Działalność gospodarcza POMOC.INFO została zamknięta. (Być może kiedyś znowu otworzymy.)
Dziękujemy wszystkim naszym klientom za udaną współpracę!

Zapraszamy na zaprzyjaźnione strony:


(w trakcie przygotowań)